Skepchick vs Mats-Eric Nilsson

I ovanstående klipp med rkwatson från skepchick.org, kritiserar hon Southampton-studien som visade på ett samband mellan färgämnen och hyperaktivitet hos barn. I artikeln Fejkröd mat säljer bättre skriver Mats-Eric Nilsson i förbifarten om färgämnen “som misstänks kunna orsaka hyperaktivitet hos barn.” Har rkwatson rätt i sin kritik av Southampton-studien? Är det Southampton-studien, Nilsson refererar till? Jag har inte svaren på de frågorna. Det enda jag uppmanar folk till är att var försiktig och tänka kritiskt. Antivaccincirkusen* har visat hur illa det kan gå när människor använder dålig vetenskap för att driva sina egna agendor.

* Som jag har skrivit om här: Min anti-anti-vaccinartikel, och som jag tyvärr känner att jag kommer att få återkomma till.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s