Jag älskar detta citat, det säger sanningen.

“I’m not trying to change who I am as a person, but where I am in my skills and development”

/ Steven Kapp

Det är det jag alltid har försökt säga, att man alltid kan förbättra sig själv, men att det inte är samma sak som att vilja bli “botad”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s