Skola och namedropping

Egentligen är det inte lätt för mig att blogga, jag, och detta är något typiskt för aspergers syndrom, vill ha tydliga instruktioner om hur en uppgift ska genomföras. På mitt senaste kemiprov fanns en frågan om hur bindningarna i en karbonkatjon ser ut? Det är en tydligt avgränsad fråga – i alla fall så länge som man rör sig på gymnasienivå – och det finns bara ett svar. För mig var det en lätt fråga. Jämför med den betydligt otydligare uppgiften: “Skriv en essä om skolan och neuropsykiatriska funktionshinder”. Det sistnämnda är en uppgift som är allt annat än väl avgränsat, man vet inte vad som förväntas att man ska svara på den frågan, och just därför blir den oändligt mycket svårare. Men det sistnämnda är den typen av uppgifter man behöver vara bra på för att blogga.

Men om jag skulle föröka skriva om just skolan skulle jag ta mig friheten att tränga in flera referenser. Först skulle jag skriva ner några ord av Claudio Magris: “Det är viktigt att gå i skolan men också viktigt att skolka”. Magris är en superintellektuell italiensk professor i germanistik, om han säger att det någon gång kan vara viktigt att bryta mot reglerna, vem är jag att invända. Sedan skulle jag fortsätta med en referens på engelska, som är så motvals att det nästan provocerar, nämligen en artikel i tidningen Fastcompany och citatet: Why Education Without Creativity Isn’t Enough “American education is by far the best in the world”. Att USA skulle ha världens bästa utbildning system. Detta skrivit i en tid då det är väldigt populärt att kritisera USA (och samtidigt hylla och imponeras av Kina).

Jag väljer i alla fall att tolka artikeln som om att om du vill att dina barns hjärnor ska proppas fulla med fakta, kan du ta dem till Kina (eller ev. till New Yorks Chinatown – jag vet inget om den kines-amerikanska kulturen). Men om du letar efter något annat som förmåga till brainstorming, individualitet, kreativitet. Ja, då kanske USA eller Sverige inte är det sämsta valet. Poängen är helt enkelt att vi måste fråga oss vilka egenskaper vi vill lära våra barn? Innan vi vet det vet vi varken hur skolan ska se ut, eller hur personer med NPF ska kunna stöttas och ge utlopp för sin annorlunda hjärna.

Ja, och sedan skulle jag fortsätta med referenser och slutligen hoppas på att hitta en röd tråd mellan dem.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s