Terminator-vaccinet

Media har uppmärksammat de studier som börjar komma om att man numera kan diagnostisera autism väldigt tidigt. Dagens nyheter skrev t.ex. idag om en amerikans studie där man diagnostiserade barn som bara var sex månader gamla: Autism syns hos sex månader gamla bebisar. En fråga är hur de som skyller autism på mässlignsvaccinet ska kunna förklara bort dessa nya studier? Första dosen av trippelvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund ges vid arton månaders ålder. För att vara löjligt övertydlig, autistiska barn har skillnader i hjärnan tolv månader INNAN trippelvaccinet ges! På bloggen leftbrainrightbrain skämatdes det om att antivaccinmänniskor måste tro att trippelvaccinet innehåller en terminator, som åker tillbaka i tiden för att döda Sarah Connor för att ge autism till barn.

Förövrigt innehåller givetvis DN-artikeln spekulationer om hur man ska kunna ändra autistiska till neurotypiska. Vilket är självklart att man vill göra om man bara ser autism som en serie funktionshinder, i alla fall svensk media har varit dåliga på att spegla den diskussion som finns om att autismspektrumet skulle kunna vara mer än en “sjukdom”. Nåja, icke medicinska terapier för autistiska barn och vuxna kan säkert vara bra och utvecklande – jag är avundsjuk på de autistiska barn som växer upp nu och som inte, som jag, behövde vara odiagnostiserade – men det är nödvändigtvis inte samma sak som att “bota”.

Advertisements

One thought on “Terminator-vaccinet

  1. Varför man har kopplat ihop mässlingsvaccinet och autism beror på att autism ofta upptäcks kort efter vaccinationstiden. Inte så svårt att misstänka vaccin. Så klart söker ledsna föräldrar förklaringar. Gör vi inte alla det?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s