Min historia om orden “försäkringskassan” och “utförsäkrning”

Vi har en ny regering och min historia med försäkringskassan under borgerligt styre är inte den värsta, men jag kan ändå skriva ner den. Innan jag började på universitet hade jag sjukersättning på 50 % och arbetade 50 %. När jag började på universitet gick Umeå universitet inte med på att låta mig studera på halvtid, jag fick börja på heltid. I arbetslivet accepteras medicinska skäl till att inte kunna jobba heltid, tydligen gjorde det inte på den utbildningen jag ville gå. Trotts att det är universiteten som skryter med att vara anpassad till olika människor med olika förutsättningar. Efter två och en halv termin var jag utbränd, jag tror faktisk jag kan använda det ordet. Naturligtvis på grund av att jag tvingades studera på heltid, men sista droppen var att vi andra året studerade på molekylärbiologi institutionen, inte som första året, på kemiska institutionen. Det var olika kutym på institutionerna, mycket mer avslappnat på kemi institutionen jämfört med på molekylärbiologin. Molekylärbiologerna hade mer krav och inslag “micro management” som de säger på andra sidan Atlanten. I slutändan hade jag ingen chans att klara studierna*.

Men nog om det, tillbaka till försäkringskassan. Under de tre och en halv termin jag först studerade hade jag vilande sjukersättning. När jag avslutade fick jag tillbaka sjukersättningen, nu när jag försöker studera igen och följaktligen måste ha vilande sjukersättning igen, vill de utförsäkra mig. Kul, om universitet hade låtit mig studera på halvtid hade jag inte behövt ha vilande sjukersättning från början, och de hade inte haft någon ursäkt att utförsäkra mig. Och frågan är om jag inte hade blivit utbränd, om jag hade studerat i tre år på raken och haft vilande sjukersättning hela tiden, hade de då utförsäkrat mig? Eller är det för att jag avslutade och tog upp stunderna igen? En så länge vet jag inte, men att över huvud taget behöva försvara sin sjukersättning kan vara jobbigt.

* Synd, egentligen gillade jag molekylär biologi mer än kemi. Intressantare, känns mer modernt och istället för labbutrustning i glas som konstant går sönder får man labba med saker som eppendorf tubes, precis som i CSI Maimi (sänds det fortfarande?). Förövrigt att de har mer avslappnad attityd på kemiinstitutionen är väl inte enbart positivt, men det är en annan historia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s