NPF och uniform

Onsdag förra veckan, på nationaldagen, var jag i Luleå. När jag steg av bussen där uppe möttes jag av ett gäng med soldater. Varpå jag tänkte “Shit, har vi så mycket muslimska terrorister att vi behöver så här många soldater för att skydda nationaldagsfirandet”. Nej, det var nog bara en tillfällighet. Luleå är fortfarande en militärstad. De har fortfarande en flygbas.

Det jag vill kommentera, är att soldaterna inte var värnpliktiga. Soldaterna var äldre, något som fick mig att tänka att det kunde vara hemvärnet. Saken är den att de senaste åren har jag lekt med tanken på att gå med i hemvärnet. (P.g.a. Ryssland inte terrorism.) Jag gick så långt att jag skrev till och frågade om man får gå med även om man har NPF. Svaret jag fick var att det får avgöras från fall till fall och att samma sak gäller för polisen och militären. Det avgörs från fall till fall om sökande med NPF är lämpliga. Så det är vad eventuella läsare med NPF och som är intresserad av en karriär inom dessa uniformerade yrkena kan ta till sig. Enligt min källa är det inte omöjligt.

Sedan finns det, i värsta fall, något av ett löjligt skimmer runt hämvärnet. Man tänker sig att det är avancerade vapensystem som avskräcker en eventuell angripare. Inte någon gubbe/gumma med ett småkalibrigt vapen. Man kan tänka på filmen Undergången, Der Untergang, där nationalsocialisternas hemvärn, Volkssturm, blev totalt massakrerat av de stridsvana sovjetiska förbanden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s