Jag är avundsjuk på USA för att de har en journalist som Kavin Senapathy.

Vad jag gillar med denna artikel är att journalisten tar sig tid att förklara vad BRCA 1&2 gör i kroppen: Rockstar Dave Grohl Examines Filmmaker’s Breasts, Because Men Get Breast Cancer Too. Det är något jag saknat i svenska artiklar som tar upp ämnet. Det är inte mycket jag begär, bara populärvetenskapliga förklaringar i alla artiklar som tar upp genitik.

Poängen, eller en av poängerna, med artikeln är att defekter i BRCA 1 & 2 kan vara ett problem även för män. Om du är man i en familj där var och varan kvinna får bröstcancer, ska du kontrollera dig själv lite extra. Förresten för kvinnor kan vissa mutationer i just BRCA ge  en risk på upp till nio av tio att få bröstcancer. Ändå ligger be bara bakom 20-25 % av all ärftlig bröstcancer.

Kort om gener (alleler)

1. En ide – av alla mina idéer – jag har haft är att cykla på Lofoten, Norge.
2. Om man tittar på bara en gen (ACTN3) skulle min fysik vara anpassad för snabbhet inte för uthållighet.
3. Så om jag vill kan jag använda genetisk determinism som ursäkt för att inte göra det.

Kanske borde förklara andra punkten mer, i detta fallet ska man nog inte lita för mycket på en enda gen. Men ja jag har gjort en genotyping hos företaget 23andme (finansierat av bl.a. google – “google über alles”). Och jag har svarat på företagets formulär, vilket betyder att de vet att jag är diagnostiserad med AS. Att de vet det och har mitt DNA skulle i teorin betyda att de lär sig något om AS från mina gener (egentligen alleler?), men räkna inte med det.