Lotta Knutsson Bråkenhielm på newsmill

Bild

Bild från thautcast’s facebook.

På newsmill pågår en märklig debatt, eller det är egentligen bara inledningsartikeln som är bizarre: Finns det ett samband mellan ateism och autism? av Lotta Knutsson Bråkenhielm.  I efterföljande debatt påstås det att hon menar att ateism bli mindre betydelsefullt om det är vanligt bland autistiska. Varför, för att autistiska är annorlunda? Förstår hon inte vilket provocerande påstående det skulle vara? Det finns ingen logik i det, autistiska kan vara briljanta.

Om hon verkligen menar något sådant, får jag lust att att provocera tillbaka, genom att påstå “vi” är benägna att vara ateister eftersom vi har så stark empati. Och att det därför är svårt att tro på en gud som skapar människor bara för att kasta dem i helvetet. Ja, tvärt om vad folk tror finns det överaskande nog åtminstone en studie som tyder på att autistiska har starkare empati än “normala”. Men jag är för lat för att leta reda på studien. Och kanske förtjärnar Knutsson Bråkenhielms artikel inte att jag tar mig tid att göra det. Jag vet inte, för jag förstår inte vad hon försöker säga.

Advertisements

Tack newsmill II

Conspiracy theories appeal to people who are discontented with the established institutions of their society and especially with elites in that society. They are likely to believe that conditions are worsening for people like themselves and that the authorities do not care about them. A conspiracy theory gives believers someone tangible to blame for their perceived predicament, instead of blaming it on impersonal or abstract social forces. The meme becomes a habit of thought: the more people believe in one conspiracy, the more likely they are to believe in others.

Science and Society, Ted Goertzel1, Juni 2011.

För över ett år sedan skrev Torbjörn Sassersson på sin blogg att newsmill hade refuserat en artikel av Pål Bergström, där Bergström hade argumenterat för konspirationsteorin att vacciner orsakar autism, Vaccin med kvicksilver kan ge autism. Konspirationsteorin är naturligtvis helt fel, kvicksilver ger kvicksilverförgiftning inte autism och vacciner innehåller inte ens kvicksilver längre. Tack newsmill för att ni refuserade artikeln, jag är trött på att konspirationsteoretiker använder min diagnos, alltså autism, för att attackera ett läkemedel som har räddat mer liv än nästa allt annat. Föresten har jag tidigare skrivit till newsmill och kritiserat dem för att ge utrymme åt anti-vaccinmaffian och deras mem om vacciner och autism, därför vill jag ge mig själv lite kredit för att newsmill nu äntligen har slutat publicera dessa artiklar.

Man kan fråga sig vilka andra medicinska konspirationsteorier personer som Torbjörn Sassersson och Pål Bergström tror på: Att HIV inte orsakar AIDS? Att cigarettrökning inte orsakar cancer? Ja det finns faktiskt de som förnekar att både HIV och cigarettrökning skulle vara farligt, och allvarligt talat de påståendena är inte galnare än “memet” att vacciner skulle orsaka autism.

Tack newsmill

För några dagar sedan publicerades artikeln Läkemedelsverkets gissningar försvårar för narkolepsidrabbade av Charles Olsson, på newsmill. Det fick det bieffekten att gammala antivetenskaplig artiklar av skribenter som Torbjörn Sassersson, Anna Wahlgren, Pål Bergström, Börje Peratt, Annika Dahlqvist, Rune Lanestrand m.fl. kom upp på läsbar plats. Men nu har newsmill varit vänliga nog att skapa en ny tråd om vaccin och narkolepsi, detta så att dessa gamla skräpartiklar inte länge ligger uppe. Det var snällt gjort av dem, antivetenskapliga artiklar förtjärnar inte att ligga uppe.

(Nej de hade inte rätt om svininfluensavaccinet, inte det minsta, man kan inte först påstå att miljontals barn får autism av vaccin. Sedan vifta men en studie om att några hundra barn, som beskrivs som genetiskt predestinerade för narkolepsi, har fått just narkolepsi och säga: “Titta jag hade rätt”.)

Min anti-anti-vaccinartikel

Edit: den här artikeln skrevs från början för newsmill. Men dels är jag för feg för att publicera den där, dels tycker jag inte att konspirationsteoretikerna inom antivaccinrörelsen förtjänar mer uppmärksamhet. Som en kompromiss postar jag artikeln här istället.

På internet har jag då och då stött på infekterade debatter om autism som förs på amerikanska sidor. Debatter ofta kopplad till den amerikansk antivaccinrörelsen. Debatter där det används en väldigt uppskruvad retorik med bl.a. påståenden om att det skulle pågå en “autism epidemi”, som om autism skulle vara en farsot som hotar samhället. När jag läser sådana debatter blir jag upprörd, kanske för upprörd, men har också tänkt: “Vilken tur att vi inte har sådan här debatter i Sverige”. Tyvärr kan jag inte tänka så länge, det finns liknande inlägg här på newsmil, jag syftar på två artiklarna av Anna Wahlgren respektive Pål Bergström. Det ska sägas direkt, även om jag blir upprörd över dessa anti-vaccin artiklar tror jag att de två skribenterna trotts allt menar väl. Jag kan inte tror att de medvetet ljuger för att få småbarnsföräldrar att avstå från vaccinering, när åratal av dyrköpta erfarenheter här lär oss att om tillräckligt många föräldrar avstår från att vaccinera sina barn, kommer barn att dö. Så sent som förra hösten drabbades Kalifornien av den värsta kikhostepidemin sedan 1960-talet, nio spädbarn dog. Om inte antivaccinrörelsen hade varit så framgångsrik, kunde de barnen mycket väl ha levt idag. Och naturligtvis andra studier har inte kunnat bekräfta Andrew Walkefield ökända studie som visade på ett samband mellan vaccin och autism, och flera medförfattare till studien har tagit avstånd från den, och det senaste är att studien var förfalskad.

Låt oss ändå titta på påståendet att autism har ökat, att det pågår en autism epidemi, Anna Wahlgren gör det makalösa påståendet “på 50 år hade således antalet fall av autism ökat enbart i USA från noll till 500 000”. Detta är nämligen en grund för den moderna anti-vaccinrörelsen. Om antalet med autism skulle vara konstant över tiden kan man inte beskylla nyintroducerade vacciner för att orsaka autism. Ja, antalet diagnostiserade fall har ökat, och som lekman kan jag inte utesluta möjligheten att autism faktiskt har ökat, även om jag själv föredrar att lyssna på de experter som inte tror att det ligger till på det sättet. Men man kan inte bortse från att kriterierna för autism helat tiden har vidgats och att läkare har blivit bättre på att upptäcka autism. För mig är det sista en mycket mindre långsökt förklaring till ökningen av antalet diagnostiserade fall av autism, än att försöka hitta en “syndabock”.

Idéen om en autism epidemi är också en del av deras retorik som jag verkligen ogillar. Jag har läst ett intressant resonemang av Jim Sinclair, amerikansk autism aktivist, där Jim fördömer den här typen av panikskapande retorik. Det väcker fruktan mot autistiska. Som jag var inne på tidigare är autism inte en farsot, det har ingen gemensamt med pest, kolera, smittkoppor eller polio (de två sistnämnda effektivt bekämpade med vaccin). Om man beskriver autism som en epidemisk sjukdom utmålas det som något skrämmande, något vi ska frukta, ovanstående citat av Anna Walhgren är ett exempel där autism utmålas som något farligt. Den rädslan spiller lätt över på personer med diagnosen, personer som kanske redan lider av omgivningens fördomar.

Retoriken uppmuntrar också omgivningen att känna medlidande för autistiska. Personer med autismspektrum diagnoser beskrivs som offer för en sjukdom eller en skada, när autism egentligen är ett vanligt förekommande funktionshinder. Och friska människor med funktionshinder kan leva ett lyckligt, självförverkligande liv. Vi behöver inte passivt vänta på medicinska genombrott som ska borta “sjukdomen”. (Det sistnämnda betyder givetvis inte att personer med autismspektrum diagnoser inte kan behöva vård och stöd, det betyder inte heller att det inte finns de som vill “bli botade”, samtidigt som många inte vill bli det.)

Med andra ord, anti-vaccinrörelsen riskerar inte bara att skada barn, det finns även en viss risk att de skadar människor med autismspekrumstörningar. Till sist, den här artikeln handlar om autism och vacciner, i första hand vacciner mot barnsjukdomar, den kommenterar inte den finska studien som visade på ett samband mellan narkolepsi och ett influensavaccin. Inte heller kommenterar jag andra frågor om vaccin, jag är inte rätt person att göra det.

Något som irriterar mig

För några veckor sedan lyckades Newsmill irritera mig ganska ordentligt genom att publicera några artiklar skrivna av anti-vaccinmänniskor, och då menar jag den typen av anti-vaccinmänniskor som inbillar sig att vaccin orsakar autism. Jag blev så irriterad att jag, i egenskap av autodidakt med AS, skrev ett svar till artiklarna, men newsmill valde att refusera det, och det må va hänt. Jag vet inte riktigt varför just deras åsikter gör mig så upprörd, i och för sig finns det en lång rad anledningar att ogilla deras kampanjer, i första hand eftersom kampanjerna kan leda till att barn råkar illa ut, men det kan också nämnas att deras alarmistiska retorik med påståenden om att autism skulle vara en “epidemi” eventuellt även kan skada oss med autismspektrumstörningar.

Hur som helst, här följer fyra stycken anti-anti-vaccinklipp som jag har hittat på youtube. Inte för att youtube-klipp är en bra vetenskaplig källa, men whatever. (Klippet med Penn Jillette är inte Safe for work, som de säger på andra sidan Atlanten.)