Blekmedellavemang : eller är ClO2 en kemikalie?

Från: Refutations to Anti-Vaccine Memes

Naturligtvis driver detta meme med det alternativ-medicinska-komplexet, och hur de kan tjäna en miljon dollar på sina kunder. I övre vänstra hörnet nämns MMS-lavemang. Inom alternativmedicinen står MMS för “miracle mineral solution”. I verklighet är deras “mikelmineraler” klorindioxid (ClO2). Med andra ord blekmedel, eller om jag får citera wikipedia: ” industrial-strength bleach.

Det är sällan man får använda ordet “blekmedellavemang”, det låter bisarrt och farligt, vilket naturligtvis är anledningen till att de har döpt om det till MMS-lavemang. Saken är den att de riktiga charlatanerna* inom denna rörelse inte bara utsätter frivilliga för behandlingen. Jag syftar på autistiska barn. Kom ihåg att många autistiska är utvecklingsstörda och inte kan ge samtycke eller förstå “behandling”. Trotts detta, för lite över ett år sedan skrevs det mycket om att alternativmedicinare försökte “behandla” barn med dessa blekmedellavemang. Som vanlig länkar jag till den stora Orca på scienceblog: No matter how often I read about treatments like this, I still can’t believe parents actually subject their children to them. Jag bodde kanske varna, det är inte den trevligaste läsning.

Det jag också undrar, är inte alternativmedicinare mot kemikalier? Vad tror de ClO2 är? “Till skillnad från big pharma som använder hemska kemikalier, använder jag bara klorindioxid.” Samma sak med kolloidal silver (nämnt i rutan längst ned i memet), silver (silver är en tungmetall och dödar bakterier in vitro, precis som andra tungmetaller) och metall komplex brukade användas inom skolmedicinen som antibiotika. Men de blev senare ersatta av bättre antibiotika och alternativmedicinen plockade upp silver och gjorde det till sitt.

En annan kommentar om blekmedellavemang mot autism, jag har själv aldrig blivit utsatt för något sådant. Det jag har blivit utsatt för är feldiagnostisering och övermedicinering. Detta hände 2006 och inom skolmedicinen, feldiagnostiseringen berodde på en dålig sjuksköterska, men övermedicineringen kan i mångt och mycket skyllas på “big pharma”.

Advertisements

Den andra faran med antivaccinmaffian

“Nature produces induviduals and nothing more”

/ C. F. Bessey.

bride_of_frankenstein

Hur antivaccinmaffian ser på autistiska. Bild: Universal Pictures, 1935

Ursäkta att jag skriver ytligare ett inlägg om vaccin, det är bara ett resonemang jag läst och ville dela med mig. Kritik av antivaccinmaffian handlar nästan uteslutande om att de utsätter barn (och i faller med influensa både barn och äldre) för fara genom att inte vaccinera. På comunities för autistiska kan man däremot läsa meningar i still med följande “de är farliga, och inte bara för oss, samhället i stort behöver vacciner”. Med andra ord handlar den kritiken tvärtom att anti-vaccinare skadar autistiska, något som jag här ska utveckla. När personer som Torbjörn Sassersson, Anna Wahlgren, Pål Bergström, m.fl*. sprider sina antivetenskapliga konspirationsteorier om att vaccin skulle ge autism, ger de uttryck för en människosyn jag inte delar. Först och främst antyder de att det skulle vara bättre att barn dog i barnsjukdomar, än att det finns autistiska. Som många andra har påpekat, även om vaccin skulle ge autism, vilket det alltså inte ger, hade vaccin varit värt det. Värt det eftersom det skulle vara bättre att kanske en handfull barn blev autistiska, än att barn dör eller får allvarliga men för livet.

Den andra invändningen är deras behandling av autistiska. I deras alternativmedicinska värld förefaller det finnas en närmast magiskt tro på naturen, och en tro på människans perfekthet. I deras ögon är vi, vi med ASD, inte perfekta, därför måste vi vara skapade av något onaturligt. De skyller på ett läkemedel som har räddat mer liv än nästan allt annat. Genom att beskriva oss som tragedier och skylla detta på läkemedel beskriver de oss – med Landon Bryces ord – som misslyckade medicinska experiment. Är det för långsökt att säga att de ser oss som Frankensteins monster? Dels dyrkar alternativmedicinare allt “naturligt” – naturliga örter, naturligt fett, naturlig mat, naturlig immunitet, osv – dels säger de att handikappade/annorlunda människor är onaturliga, skapade av läkemedelsbolagen. Jo, det är lätt att börja tänka på Frankenstein. Men i verkligheten är naturen inte perfekt, på en molekylär nivå är instabilitet en del av livet. Alla människor kommer inte att vara perfekta i deras ögon, även om de “lever naturligt”.

Något att komma ihåg är att antivaccinmafian inte tänker på något annat än deras konspirationsteori. Det handlar inte om vetenskap, för all vetenskap visar att de har fel, det handlar inte om autistiska, då hade de inte använt så kränkande språkbruk, det handlar bara om att de håller fast vid sina konspirationsteorier.

* I ett tidigare inlägg listade jag personer som skrivit anti-vaccin artiklar på newsmill, länk.

Anti-vetenskap : (också, Annika Dahlqvist verkar tillhöra fienden)

“Pity the inventor’s lot then. He is the source of society’s enrichment and yet nobody likes what he does.”

– Matt Ridley, The Rational Optimist

En sak som upprör mig är anti-vetenskap. Här finns det en skilnad mellan amerikansk och europesk anti-vetenskap. Amerikansk är mycket lättar att kritisera, eftersom ingen omkring mig kommer att kritisera mig om jag kritiserar amerikansk anti-vetenskap. Ingen jag känner kommer att bli förbanad på mig om jag skrattar åt dumma amerikanska republikaner som tror på kreationism, eller förnekar klimatförändringen. Men om jag kritiserar europeisk anti-vetenskap, om jag t.ex. skulle försvara så kallade GMO, skulle folk omkring mig bli riktigt förbanade på mig. Detta eftersom de har svalt propaganda från Greenpeace, eller bara för att de har någon diffus uppfattning om att “GMO” är “onaturligt”*.

Som exempel på denna europeiska anti-vetenskap kom nyligen en ideologiskt styrd studie som kritiserar GMO, i detta fall glyfosat-tolerant majs, från Frankrike. Om ev. läsare vill veta mer om studien har Orca på scienceblogs skrivit bra om den: Bad science about GMOs: It reminds me of the antivaccine movement. Men något som verkligen upprörde mig vara att Annika Dahlqvist sväljer studien (länk till hennes blogginlägg), hon inte bara sväljer studien, hon ljuger och skriver att GMO inte testas och hon har mage att länkar till dr Mercola. Dr Mercola är en charlatan, det enda som behöver nämnas är att han är anti-vaccin och därmed tillhör “fienden”**, om Dahlqvist länkar till honom – om så bara för att hon är rädd för GE-grödor – tappar jag all respekt för henne.

* Ja det är onaturligt, jordbruk i sig själv är onaturligt. En uråldrig stapelgröda som vete innehåller genom från tre olika vildgräs, och vete skulle inte kunna överleva i naturen.
** I korthet, antivaccinrörelsen påstår, utan bevis, att autismspektrumtillstånd är en vaccinskada. Med andra ord de ser på mig, och sådana som mig, som misslyckade medicinska experiment. De som ser på mig som ett misslyckat medicinskt experiment är inte mina vänner.